Được đăng bởi khách

【money slots】Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Thảo luận hai dự án Luật quan trọng

thời gian đăng bài:2023-12-05 16:35:17

Ngày 19/6,ỳhọpthứQuốchộikhóaXVThảoluậnhaidựánLuậtquantrọmoney slots Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021; biểu quyết thông qua Luật Giá (sửa đổi).

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết