Được đăng bởi khách

【Nohu52 live】Cử tri Bắc Giang kiến nghị về cơ chế bố trí cán bộ cấp xã sau sáp nhập

thời gian đăng bài:2023-12-05 16:08:04

Cử tri huyện Tân Yên nêu,ửtriBắcGiangkiếnnghịvềcơchếbốtrícánbộcấpxãsausápnhậNohu52 live việc bố trí sắp xếp công tác cán bộ ở các đơn vị sáp nhập gặp nhiều khó khăn do số lượng cán bộ, công chức ở các đơn vị đó và các xã còn lại của huyện đã đủ theo quy định.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết