Được đăng bởi khách

【Play b52 vip】Bình Phước: Sản phụ tự cắt rốn bằng kéo, hai trẻ sơ sinh bị uốn ván

thời gian đăng bài:2023-12-05 16:03:14

Hai sản phụ sinh ngay tại phòng ở,ìnhPhướcSảnphụtựcắtrốnbằngkéohaitrẻsơsinhbịuốnváPlay b52 vip nhờ người không có kiến thức chuyên môn đỡ đẻ, cắt rốn bằng kéo sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, buộc bằng chỉ khâu (chưa được vô khuẩn) khiến 2 trẻ bị uốn ván.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết