Được đăng bởi khách

Đoàn Thể thao Việt Nam thể hiện tốt vai trò sứ giả hòa bình

thời gian đăng bài:2023-10-26 03:04:38

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng tin tưởng rằng mỗi thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò là sứ giả hòa bình,ĐoànThểthaoViệtNamthểhiệntốtvaitròsứgiảhòabì góp phần giữ vững, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết