Được đăng bởi khách

【the hunger games 1 bat hu】Chủ tịch Quốc hội: Nữ nhà báo luôn là 'những bông lau bằng thép'

thời gian đăng bài:2023-12-05 16:51:01

Tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu nữ nhà báo tiêu biểu,ủtịchQuốchộiNữnhàbáoluônlànhữngbônglaubằngthéthe hunger games 1 bat hu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc các nhà báo nữ luôn giữ được “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc” và thực sự là “những bông lau bằng thép.”

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết