Được đăng bởi khách

【beast mode slot】Bangladesh, Myanmar tiếp tục chịu ảnh hưởng của bão Mocha

thời gian đăng bài:2023-12-05 16:34:34

ếptụcchịuảnhhưởngcủabãbeast mode slotBão Mocha quét qua Myanmar và Đông Nam Bangladesh từ ngày 14/5 tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân tại hai quốc gia trên; trong đó khoảng 400.000 người phải sơ tán.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết