Được đăng bởi khách

【sieu hu】Quốc hội xem xét thông qua 8 dự án luật trong tuần cuối Kỳ họp thứ 5

thời gian đăng bài:2023-12-05 15:54:18

Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 5,ốchộixemxétthôngquadựánluậttrongtuầncuốiKỳhọpthứsieu hu Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết. Đặc biệt, Quốc hội sẽ dành cả ngày 21/6 thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết