Được đăng bởi khách

【joker's jewels】Vụ Việt Á: Phan Quốc Việt đã đưa cho Nguyễn Thanh Long 2,25 triệu USD

thời gian đăng bài:2023-12-05 16:05:30

TheụViệtÁPhanQuốcViệtđãđưachoNguyễnThanhLongtriệjoker's jewelso kết luận điều tra, Việt Á được "tiếp tay" để chiếm đoạt đề tài nghiên cứu của Nhà nước, thu lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng; Phan Quốc Việt đã đưa 3,45 triệu USD và 4 tỷ đồng cho một số bị can.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết