Được đăng bởi khách

Thủ tướng chủ trì Phiên họp lần thứ 6 Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TW

thời gian đăng bài:2023-11-19 11:06:15

Sáng 10/8/2023,ủtướngchủtrìPhiênhọplầnthứHộiđồngThiđuaKhenthưở tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết