Được đăng bởi khách

【loi tap tin phu de bi hu 00009393.upk game bns】Nông thôn mới góp phần "thay da đổi thịt" tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

thời gian đăng bài:2023-12-05 16:33:42

Nhiều huyện,ôngthônmớigópphầnthaydađổithịttỉnhBàRịaVũngTàloi tap tin phu de bi hu 00009393.upk game bns xã ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuyển mình mạnh mẽ sau hơn một thập kỷ bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới; thu nhập người dân đã cao gấp nhiều lần, hiện xấp xỉ 70 triệu đồng/người/năm.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết